Analiza rynku nieruchomości

Rzeczoznawcy i analitycy Centrum Wycen i Analiz na bieżąco badają zmiany na krajowym oraz regionalnym rynku nieruchomości. Za pomocą modeli statystycznych opartych na danych pochodzących z rzeczywistych transakcji rynkowych jesteśmy w stanie odpowiedzieć na szereg pytań o aktualnej sytuacji rynkowej.

Analizy rynku nieruchomości dostosowujemy ściśle do zapotrzebowania naszych klientów.

Centrum Wycen i Analiz sporządza:

  • Analizy lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości (ogólne analizy opisowe)
  • Analizy sektorowe – Analizy związane z identyfikacją rynku oraz jego kluczowych aspektów celem podjęcia decyzji inwestycyjnej
  • Analizy opłacalności inwestycyjnej konkretnych nieruchomości
  • Analizy scenariuszy inwestycyjnych wraz z przedstawieniem alternatywnych rozwiązań
  • Analizy wpływu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na możliwości inwestycyjne nieruchomości oraz zmianę ich wartości