Dendrologia i leśnictwo

Oferujemy usługi doświadczonego specjalisty przyrodnika – dendrologa, który wykona opinie dotyczące cech fizycznych, parametrów oraz stanu zdrowotnego drzew oraz całych drzewostanów.

Opinia dendrologa – do czego jest potrzebna?

Opracowania mogą być wykorzystywane np. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji na wycinkę drzew.

W ramach specjalizacji dendrologicznej oferujemy usługi z zakresu:

  • opinii dendrologicznych
  • taksacji drzewostanów
  • pomiarów różnych cech dendrometrycznych na powierzchniach kołowych
  • inwentaryzacji przyrodnicze (fitosocjologiczne i faunistyczne)

Ponadto zajmujemy się również szeroko rozumianą arborystyką.

Opinia dendrologiczna – skorzystaj z usług profesjonalistów z Krakowa!