Wycena maszyn i urządzeń

Oferujemy Państwu profesjonalną wycenę różnego typu maszyn urządzeń, megaukładów technicznych oraz specjalistycznego sprzętu z sektora przemysłu czy ochrony zdrowia.

W ramach wyceny środków technicznych nasi rzeczoznawcy świadczą usługi:

 • wycena wartości megaukładów technicznych
 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • wycena linii technologicznych
 • wycena oszacowanie wartości taboru samochodowego
 • wycena wartości samochodów osobowych oraz ciężarowych
 • wycena wartości naczep, przyczep, cystern
 • wycena oszacowanie wartości taboru kolejowego
 • wycena wózków widłowych oraz podnośników
 • wycena samochodów specjalistycznych oraz wycena pojazdów nietypowych
 • wycena maszyn budowlanych
 • wycena wartości maszyn rolniczych
 • wycena środków trwałych
 • wycena wyposażenia parku maszynowego
 • wycena sprzętu medycznego
 • wycena wyposażenia szpitali
 • wycena wyposażenia przychodni

Wyceny maszyn i urządzeń są sporządzane do celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zawarcia umów leasingowych
 • wycena składników przedsiębiorstwa
 • wycena dla warunków sprzedaży wymuszonej
 • wycena dla sprzedaży likwidacyjnej
 • wycena dla celów podatkowych
 • oszacowanie trwałej utraty wartości,
 • sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie,
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej, w przypadku szkody całkowitej
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku
 • oszacowanie wartości za bezumowne korzystanie

Nasi rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn i urządzeń świadczą usługi na terenie całego kraju.

Nasi Rzeczoznawcy wyceniali maszyny i urządzenia dla:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • ORLEN S.A.
 • TAURON Wytwarzanie S.A.
 • PGE Dystrybucja S.A.
 • Instytut Energetyki-Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej
 • Poczta Polska S.A.
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 • ARiMR
 • Regis Sp. z o.o.