Wycena nieruchomości

Centrum Wycen i Analiz specjalizuje się z w wycenie nieruchomości oraz innych aktywów majątkowych. Swoje usługi świadczymy na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, instytucji bankowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, na terenie całej Polski.

Wszystkie opracowania tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Dużą wagę przykładamy do przejrzystości efektów naszej pracy. W naszych operatach nie zagubią się Państwo w specjalistycznym żargonie i ciągach matematycznych wzorów. Na Państwa życzenie Rzeczoznawca Majątkowy każdorazowo wyjaśni zawiłości metodologii wyceny. Na Państwa prośbę wszelkie operaty, opinie czy ekspertyzy mogą zostać wykonane w języku angielskim lub niemieckim.

Zasady etyki zawodowej i profesjonalnego podejścia do klienta są dla nas czynnikiem kluczowym. Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni zachowania najwyższych standardów dotyczących terminowości wykonywanych zleceń oraz zachowania tajemnicy zawodowej.

Nasi Rzeczoznawcy majątkowi posiadają zarówno doświadczenie w realizacji projektów o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, jak i sporządzaniu setek operatów szacunkowych dotyczących inwestycji liniowych.

Nasi eksperci mają bogate doświadczenie w szacowaniu różnych typów nieruchomości m.in.:

 • nieruchomości mieszkaniowych (lokali mieszkalnych, domów)
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek gruntu o przeznaczeniu budowlanym, rekreacyjnym, przemysłowym, komercyjnym)
 • nieruchomości komercyjnych (lokali użytkowych, obiektów usługowych i handlowych)
 • nieruchomości przemysłowych (hali magazynowych, zakładów przemysłowych)
 • nieruchomości rolnych i leśnych
 • nieruchomości zabytkowych

Sporządzamy wyceny nieruchomości dla potrzeb:

 • zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
 • spraw spadkowych
 • określenia wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ubezpieczeniowych
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
 • aktualizacji stawek czynszów
 • indywidualnych potrzeb inwestora

Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy z zakresu:

 • szeroko pojętej analizy rynku nieruchomości
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

Nasi Rzeczoznawcy wyceniali nieruchomości dla:

 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • Starostwo Powiatowe w Brzesku
 • Starostwo Powiatowe w Wieliczce
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Urząd Miasta Tarnowa
 • Urząd Miasta Zakopane
 • Urząd Miasta Krosna
 • Urząd Gminy Zabierzów
 • Urząd Gminy Liszki
 • Urząd Gminy Szczurowa
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.

Wycena nieruchomości Małopolska (Kraków) – postaw na Centrum Wycen i Analiz!