Dendrologia i leśnictwo

Oferujemy usługi doświadczonego specjalisty przyrodnika – dendrologa, który wykona opinie dotyczące cech fizycznych, parametrów oraz stanu zdrowotnego drzew oraz całych drzewostanów.

Opinia dendrologa – do czego jest potrzebna?

Opracowania mogą być wykorzystywane np. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji na wycinkę drzew.

W ramach specjalizacji dendrologicznej oferujemy usługi z zakresu:

Pomiarów cech

dendrometrycznych na powierzchniach kołowych

Inwentaryzacji przyrodniczej

fitosocjologiczne i faunistyczne

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850