Skontaktuj się z nami!

Centrum Wycen i Analiz Sp. z o.o.

NIP: 676 249 54 86, REGON: 362946113, KRS: 0000584618

Łukasz Grzybała

Recognised European Valuer
Property Valuer
e-mail: biuro@cwia.pl

więcej o mnie

Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz studia Master of Business Administration (MBA). Autor kilku tysięcy opinii i ekspertyz z zakresu rynku nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy z certyfikatem Recognised European Valuer REV (TEGoVA). Biegły sądowy ds. szacowania nieruchomości przy Sądach Okręgowych w Krakowie, Tarnowie, Krośnie oraz Nowym Sączu.

Training certificates:

Podejście dochodowe – nieruchomość jako kategoria ekonomiczna – Łukasz Grzybała

Podejście dochodowe – wartość obiektywna i subiektywna – Łukasz Grzybała

Szacowanie nieruchomości – Łukasz Grzybała


Natalia Kołodziej-Triscos

Real estate appraiser - Senior real estate market analyst
e-mail: natalia@cwia.pl

więcej o mnie

Monika Jędraszczak

Real estate appraiser - Senior real estate market analyst
e-mail: m.jedraszczak@cwia.pl

więcej o mnie

Monika Jędraszczak jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości nr 7132 uzyskała w 2017 roku. Specjalizuje się m.in. w wycenie nieruchomości pod inwestycje liniowe oraz nieruchomości leśnych.

Training certificates:

Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe 7132 – Monika Jędraszczak

Zaświadczenie – Warsztaty 20.11.2020r-119

Zaświadczenie nr 7-2019-10007

Zaświadczenie nr 13-2019-6787

Zaświadczenie nr 284-W04-2019

Anna Cholewińska

Rzeczoznawca majątkowy – specjalista ds. służebności przesyłu
e-mail: a.cholewinska@cwia.pl

więcej o mnie

Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe od 2021 r. Specjalizuje się w wycenie służebności przesyłu, jak również w wycenie składników roślinnych. W zespole pełni rolę koordynatora ds. zaopatrzenia. Codziennie pełna optymizmu

Paulina Taraszkiewicz

Rzeczoznawca majątkowy – specjalista ds. nieruchomości mieszkaniowych
e-mail: p.taraszkiewicz@cwia.pl

więcej o mnie

Paulina Taraszkiewicz jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Specjalizuje się m.in. w wycenie nieruchomości mieszkaniowych.

Magdalena Orłowska

Specjalista ds. wycen infrastrukturalnych i wywłaszczeniowych
e-mail: m.orlowska@cwia.pl

więcej o mnie

Magdalena Orłowska – absolwentka AGH w Krakowie. Aktualnie w trakcie odbywania praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Na co dzień przeprowadza analizy danych oraz koordynuje pracę zespołu w zakresie sporządzania opracowań dot. odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację celów publicznych.

Anna Lisowska

Junior Market Analyst
e-mail: a.lisowska@cwia.pl

więcej o mnie

Anna Lisowska – absolwentka AGH w Krakowie. Zdobywa doświadczenie zawodowe przygotowując projekty operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na obszarze województwa małopolskiego. Odbywa praktyki zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości. Zajmuje się przeprowadzaniem analiz rynku nieruchomości, a także odpowiada za prace administracyjno-biurowe.

Piotr Prus

Junior Market Analyst
e-mail: p.prus@cwia.pl

więcej o mnie

Piotr Prus – absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku gospodarka przestrzenna ze specjalnością wycena nieruchomości. Obecnie w trakcie przygotowań do praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W zespole zajmuje się analizą danych oraz koordynuje pracami terenowymi. Posiada uprawnienia do operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii otwartej.

Halina Chołda

Property Valuer
e-mail: h.cholda@cwia.pl
An expert of the Lower Silesia region

więcej o mnie

Halina Chołda jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym. Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości o nr 6472 uzyskała w 2015 roku. Specjalizuje się m.in. w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowej. Zajmuje się wyceną na terenie Dolnego Śląska. Szczególnie na obszarze powiatu wrocławskiego, Miasta Wrocław oraz powiatów sąsiednich.

Anna Curyło

Property Valuer
e-mail: a.curylo@cwia.pl

Rafał Dąbrowski

Rzeczoznawca maszyn i megaukładów technicznych
e-mail: maszyny@cwia.pl

Katarzyna Stanik

Assistant to a property appraiser
e-mail: k.stanik@cwia.pl

Andrzej Staszel

Assistant to a property appraiser
e-mail: a.staszel@cwia.pl

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850