Odszkodowanie za działkę

Zgodnie z prawem, osobom, które z racji na plany realizacji publicznej inwestycji drogowej, zostały zmuszone do opuszczenia swoich nieruchomości, należy się odszkodowanie za działkę. Wysokość odszkodowania wypłacanego w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID), szacowana jest wyłącznie przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych jako ekspertów w tej dziedzinie. W naszym krakowskim Centrum Wycen i Analiz przygotowujemy operaty szacunkowe do celów ustalenia przez organy decyzyjne wysokości odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na drogi publiczne w ramach przepisów o wywłaszczeniu.

 

Odszkodowanie należne na mocy decyzji ZRID, a doświadczenie rzeczoznawcy

Przygotowana przez rzeczoznawcę wycena nieruchomości jest fundamentalnym dokumentem, na podstawie którego określa się kwotę rekompensaty za wywłaszczenie. Z racji tego, że sprawy związane z odszkodowaniem należnym na mocy decyzji ZRID mają bardzo delikatny charakter, gdyż często pozbawiają ludzi dorobków życia, działanie rzeczoznawcy musi być w tym wypadku wyjątkowo skrupulatne i rzetelne.

Z uwagi na duże doświadczenie zawodowe także w sprawach związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych do celów określenia wysokości rekompensaty za utracone w drodze decyzji ZRID nieruchomości, warto powierzyć tego typu zadania naszym specjalistom. Dzięki wysokim kwalifikacjom oraz doświadczeniu, dobieramy odpowiednie metody analiz, które pozwalają oszacować wysokość odszkodowania w sposób precyzyjny, klarowny i uwzględniający wszystkie czynniki wpływające na wartość mienia. W tych sprawach w szczególności kierujemy się etyką zawodową i przede wszystkim zachowujemy bezstronność, dzięki czemu nasze operaty szacunkowe są solidną podstawą w procesach wywłaszczenia.

Wybór odpowiedniej metody obliczeń wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę jest kluczowy dla uzyskania optymalnych rezultatów pracy dla indywidualnych przypadków. Nasze postępowanie w każdej sprawie zmierzającej do ustalenia wysokości odszkodowania za działkę jest działaniem wychodzącym poza standardowe schematy pracy rzeczoznawcy, dlatego też przedstawione wyceny są każdorazowo miarodajne.