Wycena maszyn i urządzeń

Oferujemy Państwu profesjonalną wycenę różnego typu maszyn urządzeń, megaukładów technicznych oraz specjalistycznego sprzętu z sektora przemysłu czy ochrony zdrowia.

W ramach wyceny środków technicznych nasi rzeczoznawcy świadczą usługi:

 • wycena wartości megaukładów technicznych
 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • wycena linii technologicznych
 • wycena oszacowanie wartości taboru samochodowego
 • wycena wartości samochodów osobowych oraz ciężarowych
 • wycena wartości naczep, przyczep, cystern
 • wycena oszacowanie wartości taboru kolejowego
 • wycena wózków widłowych oraz podnośników
 • wycena samochodów specjalistycznych oraz wycena pojazdów nietypowych
 • wycena maszyn budowlanych
 • wycena wartości maszyn rolniczych
 • wycena środków trwałych
 • wycena wyposażenia parku maszynowego
 • wycena sprzętu medycznego
 • wycena wyposażenia szpitali
 • wycena wyposażenia przychodni

Wyceny maszyn i urządzeń są sporządzane do celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zawarcia umów leasingowych
 • wycena składników przedsiębiorstwa
 • wycena dla warunków sprzedaży wymuszonej
 • wycena dla sprzedaży likwidacyjnej
 • wycena dla celów podatkowych
 • oszacowanie trwałej utraty wartości,
 • sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie,
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej, w przypadku szkody całkowitej
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku
 • oszacowanie wartości za bezumowne korzystanie

Nasi rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn i urządzeń świadczą usługi na terenie całego kraju.

Nasi rzeczoznawcy wyceniali maszyny i urządzenia dla:

KGHM Polska Miedź S.A., ORLEN S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Dystrybucja S.A., Instytut Energetyki-Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Poczta Polska S.A., Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), ARiMR, Regis Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850