Wycena maszyn i urządzeń

Oferujemy Państwu profesjonalną wycenę maszyn i urządzeń, megaukładów technicznych oraz specjalistycznego sprzętu np. z sektora przemysłu, budownictwa, kolejnictwa czy ochrony zdrowia. Indywidualne wyceny są sporządzane przez naszych ekspertów na podstawie oględzin podczas umówionej wcześniej wizji lokalnej. Na wycenę wpływa każdorazowo stan techniczny oraz stopień zużycia poddawanego ekspertyzie przedmiotu.

Wyniki oględzin oraz sama wycena przedstawiona jest w formie pisemnej i zawiera szczegółowy opis czynności przeprowadzonych przez rzeczoznawcę. Dokument zawiera również uzasadnienie wyboru metody zastosowanej do uzyskania wyceny.

Wycen maszyn i urządzeń dokonujemy, wybierając metody, które umożliwiają ustalenie rzeczywistej wartości przedmiotu, biorąc pod uwagę aktualne czynniki rynkowe. Najpopularniejszą jest metoda porównywania parami, lecz jeżeli nie dysponujemy wystarczającą ilością danych, nasz rzeczoznawca przeprowadza indywidualne badania rynku i dobiera inną metodę, która pozwoli uzyskać miarodajny wynik wyceny.

Wycena środków technicznych

W ramach wyceny środków technicznych nasi rzeczoznawcy świadczą usługi takie jak:

 • wycena wartości megaukładów technicznych
 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • wycena linii technologicznych
 • wycena oszacowanie wartości taboru samochodowego
 • wycena wartości samochodów osobowych oraz ciężarowych
 • wycena wartości naczep, przyczep, cystern
 • wycena oszacowanie wartości taboru kolejowego
 • wycena wózków widłowych oraz podnośników
 • wycena samochodów specjalistycznych oraz wycena pojazdów nietypowych
 • wycena maszyn budowlanych
 • wycena wartości maszyn rolniczych
 • wycena środków trwałych
 • wycena wyposażenia parku maszynowego
 • wycena sprzętu medycznego
 • wycena wyposażenia szpitali
 • wycena wyposażenia przychodni

Cele sporządzonych przez rzeczoznawcę wycen maszyn i urządzeń

Przygotowanie wyceny maszyn, urządzeń, pełnych linii produkcyjnych czy też środków technicznych zleca się specjalistom po to, aby oszacować wartość rynkową indywidualnego podmiotu. Znajomość precyzyjnej wartości rynkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę potrzebna jest w wielu różnych przypadkach. Wyceny maszyn i urządzeń są sporządzane np. do celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zawarcia umów leasingowych
 • wycena składników przedsiębiorstwa
 • wycena dla warunków sprzedaży wymuszonej
 • wycena dla sprzedaży likwidacyjnej
 • wycena dla celów podatkowych
 • oszacowanie trwałej utraty wartości,
 • sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie,
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej, w przypadku szkody całkowitej
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku
 • oszacowanie wartości za bezumowne korzystanie

Nasi rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn i urządzeń świadczą usługi na terenie całego kraju.

Nasi rzeczoznawcy wyceniali maszyny i urządzenia dla:

KGHM Polska Miedź S.A., ORLEN S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Dystrybucja S.A., Instytut Energetyki-Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Poczta Polska S.A., Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), ARiMR, Regis Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850