Certyfikaty energetyczne

W Centrum Wiedzy i Analiz w Krakowie przygotowujemy charakterystyki energetyczne projektowanego budynku oraz wystawiamy specjalistyczne certyfikaty energetyczne. Wykonujemy ponadto analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii do projektów budowlanych oraz użytku indywidualnego. Zlecenia realizujemy na terenie całej Polski.

Swoje usługi analityczne prowadzimy dla klientów indywidualnych, biur nieruchomości, spółdzielni, wspólnot, deweloperów, notariuszy oraz zarządców nieruchomości – przy stałej współpracy obniżamy ceny.

 

Co mówią przepisy na temat wymagalności świadectwa energetycznego?

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. nakłada obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego w kilku przypadkach. Dokument ten jest wymagany przede wszystkim, gdy budynek lub jego część zostają przeznaczone na sprzedaż bądź też na wynajem. Wymóg okazania świadectwa energetycznej dotyczy właścicieli budynków, zarządów, jak również osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Z kolei wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2023 r. nowe przepisy zwiększyły znaczenie certyfikatu energetycznego m.in. pod tym kątem, że musi być to dokument poświadczony osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym elektronicznym podpisem uprawnionego audytora oraz dodatkowo opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek przygotowania takiego dokumentu dla obiektów wybudowanych przed 2009 rokiem, dla których świadectwo energetyczne nie było wcześniej obligatoryjne.

W świetle nowych przepisów, od 2024 roku każdy zbywca nieruchomości ma obowiązek dołączyć świadectwo energetyczne do aktu notarialnego, natomiast osoba wynajmująca nieruchomość powinna okazać ten dokument najemcy. Za brak certyfikatu przewidziane są wysokie grzywny wynoszące do 5 tys. zł.

Przeprowadzamy certyfikację energetyczną następujących budynków:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne

 • Budynki zamieszkania zbiorowego

 • Budynki użyteczności publicznej

 • Budynki przemysłowe

 • Budynki magazynowe

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego

 • Dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową

W zakresie:

 • wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

 • wykonywanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku – wycena

 • analiza zastosowania alternatywnych lub odnawialnych źródeł energii – wycena

Nowość: Oferujemy dokładną inwentaryzacje energetyczną budynków i lokali z użyciem profesjonalnej kamery termowizyjnej. Odczyty pozwolą na dokładną identyfikację źródeł strat ciepła.

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850