Wycena działki

Profesjonalnej wycenie nieruchomości podlegać mogą zarówno mieszkania lub domu, jak i działki niezabudowane. Zwłaszcza w sytuacja, gdy działka znajduje się na terenie inwestycyjnym lub jest nieruchomością położoną w atrakcyjnym regionie turystycznym, albo zmieniło się jej przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego z działki rolnej na budowlaną, warto poznać jej wartość oszacowaną przez ekspertów. Jako licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi zajmujemy się wyceną działek, dzięki której klienci zyskują wiedzę, kiedy zakup lub sprzedaż danej nieruchomości są opłacalne.

 

Wycena działki w celu uzyskania kredytu

W sytuacji, gdy planują Państwo zaciągnąć kredyt na zakup działki, bank będzie wymagał profesjonalnej wyceny nieruchomości. Wycena ta pozwoli na ustalenie wartości zabezpieczenia kredytu, co jest niezbędne do jego udzielenia. Warto zatem wcześniej zlecić wycenę działki, aby uniknąć opóźnień w procesie kredytowym. Dokument sporządzony przez rzeczoznawcę, zarówno jeśli chodzi o wycenę nieruchomości niezabudowanych, jak i wycenę domów lub mieszkań, jest dla banków obligatoryjny.

 

Wycena działki inwestycyjnej

Profesjonalna wycena działki przez rzeczoznawcę z naszego zespołu może być również pomocna dla inwestorów planujących rozwój swojej działalności gospodarczej. Pozwala ona na ocenę opłacalności inwestycji oraz na określenie potencjalnych zysków czy strat wynikających z planowanego zakupu działki. Dzięki temu inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje finansowe, minimalizując ryzyko straty kapitału.

 

Wycena działki do celów ustalenia wysokości podatku

Właściciele działek są zobowiązani do płacenia podatku od nieruchomości. Wysokość tego podatku zależy od wartości działki, dlatego też profesjonalna wycena może pomóc we właściwym ustaleniu należności podatkowych. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której organ administracyjny naliczy zbyt wysoki podatek lub właściciel obciążony zostanie dodatkowymi opłatami z tytułu zaniżenia wartości nieruchomości.