Apprenticeship

Centrum Wycen i Analiz zaprasza serdecznie osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na praktyki zawodowe prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r.

W trakcie praktyk zawodowych kandydaci ubiegający się o nadanie uprawnień Rzeczoznawcy majątkowego posiądą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z wykonywaniem przyszłego zawodu. Po ukończeniu 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej Kandydat jest uprawniony do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną , a co najważniejsze jest do tego merytorycznie przygotowany.

W trakcie praktyk zawodowych kandydaci sporządzają co najmniej 6 projektów operatów szacunkowych dla sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

1

nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami

2

nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej

3

nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym

4

budynku lub budowli, w podejściu kosztowym

5

nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

6

nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

7

nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

8

property as a subject of limited property rights.

Kandydaci w trakcie trwania praktyk pozostają w ciągłym kontakcie z doświadczonym Rzeczoznawcą, który tłumaczy i objaśnia zawiłości wyceny.

W trakcie Praktyk odbywają się spotkania szkoleniowe w trybie indywidualnym lub grupowym.

Centrum Wycen i Analiz organizuje również szkolenia przygotowujące do Egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Na spotkaniach szkoleniowych omamiane są testy z lat ubiegłych oraz rozwiązywane są zadania problematyczne, bardzo pomocne w utrwaleniu wiedzy.

Co wyróżnia naszą firmę na tle konkurencji:

  • Prowadzimy praktyki w oparciu o elastyczny, ustalony indywidualnie z kandydatem grafik spotkań.
  • Oferujemy możliwość towarzyszenia Rzeczoznawcy w jego czynnościach zawodowych (oględziny nieruchomości, inwentaryzacje, praca w urzędach, sądach itp.)
  • Nasi Rzeczoznawcy potrafią przekazać wiedzę w sposób zrozumiały i pozwalający na trwałe usystematyzowanie wiedzy.
  • Pomagamy na każdym etapie – pomożemy również wypełnić odpowiednie wnioski oraz zadbamy aby dziennik praktyk prowadzony był w sposób wzorowy.

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850