Wycena nieruchomości Małopolska (Kraków)

Centrum Wycen i Analiz specjalizuje się z w wycenie nieruchomości oraz innych aktywów majątkowych. Swoje usługi świadczymy na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, instytucji bankowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, na terenie całej Polski.

Wszystkie opracowania tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Dużą wagę przykładamy do przejrzystości efektów naszej pracy. W naszych operatach nie zagubią się Państwo w specjalistycznym żargonie i ciągach matematycznych wzorów. Na Państwa życzenie Rzeczoznawca Majątkowy każdorazowo wyjaśni zawiłości metodologii wyceny. Na Państwa prośbę wszelkie operaty, opinie czy ekspertyzy mogą zostać wykonane w języku angielskim lub niemieckim.

Zasady etyki zawodowej i profesjonalnego podejścia do klienta są dla nas czynnikiem kluczowym. Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni zachowania najwyższych standardów dotyczących terminowości wykonywanych zleceń oraz zachowania tajemnicy zawodowej.

Nasi rzeczoznawcy majątkowi posiadają zarówno doświadczenie w realizacji projektów o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, jak i sporządzaniu operatów szacunkowych dotyczących inwestycji liniowych.

 

Jakie nieruchomości podlegają wycenom przez rzeczoznawcę?

Zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi wykonujemy wyceny po to, aby precyzyjnie określić wartość nieruchomości oraz innych aktywów majątkowych takich jak trwale związane z nieruchomością maszyny lub urządzenia. Nasza praca polega na eksperckiej:

 • wycenie mieszkań własnościowych i spółdzielczych,

 • wycenie domów,

 • wycenie działek niezależnie od ich przeznaczenia,

 • wycenie lokali i budynków użytkowych,

 • wycenie obiektów komercyjnych.

Wyniki analiz rynków nieruchomości przeprowadzonych przez rzeczoznawców majątkowych mogą być przedstawione w formie pisemnej w postaci operatu szacunkowego lub w formie opracowań i ekspertyz. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym uznawanym m.in. przez banki, sądy i inne podmioty w sprawach wymagających przedstawienia profesjonalnej, wiarygodnej wyceny nieruchomości.

 

Do jakich celów sporządzamy wyceny nieruchomości?

Nasi eksperci sporządzają wyceny nieruchomości w różnych celach, w tym po to, aby:

 • ustalić cenę kupna/sprzedaży nieruchomości,

 • ustalić wysokość ceny wywoławczej nieruchomości na sprzedaż,

 • ustalić wysokość zabezpieczenia kredytu hipotecznego lub innych kredytów bankowych,

 • określić wysokość opłaty skarbowej naliczanej np. w ramach podatku od spadków i darowizn,

 • określić wysokość należnej renty planistycznej,

 • określić wysokość odszkodowania za wywłaszczenie,

 • ustalić wielkość amortyzacji,

 • ustalić wysokość ubezpieczenia,

 • rozliczyć poniesione na nieruchomość nakłady,

 • wykazać, czy planowany zakup nieruchomości np. na cele inwestycyjne, jest opłacalny dla klienta.

Our experts have extensive expertise in the valuation of different types of real estate, including:

 • residential real estate (residential units, houses)
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek gruntu o przeznaczeniu budowlanym, rekreacyjnym, przemysłowym, komercyjnym)
 • nieruchomości komercyjnych (lokali użytkowych, obiektów usługowych i handlowych)
 • industrial real estate (warehouse halls, industrial plants)
 • nieruchomości rolnych i leśnych
 • historical property

We draw up valuations for the purposes of:

 • collateral for loans or other debts
 • determining the sale price of the property
 • inheritance cases
 • określenia wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • insurance policies
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
 • updating rent rates
 • investor’s individual needs

Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy z zakresu:

 • broadly understood real estate market analysis
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • financial consequences of the adoption or change in the local land development plans
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • expert opinions on the mortgage lending value of the property

Our valuers have prepared appraisals for:

Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Zakopane, Urząd Miasta Krosna, Urząd Gminy Zabierzów, Urząd Gminy Liszki, Urząd Gminy Szczurowa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o., Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A.

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850