Wycena maszyn i urządzeń

Oferujemy Państwu profesjonalną wycenę maszyn i urządzeń, megaukładów technicznych oraz specjalistycznego sprzętu np. z sektora przemysłu, budownictwa, kolejnictwa czy ochrony zdrowia. Indywidualne wyceny są sporządzane przez naszych ekspertów na podstawie oględzin podczas umówionej wcześniej wizji lokalnej. Na wycenę wpływa każdorazowo stan techniczny oraz stopień zużycia poddawanego ekspertyzie przedmiotu.

Wyniki oględzin oraz sama wycena przedstawiona jest w formie pisemnej i zawiera szczegółowy opis czynności przeprowadzonych przez rzeczoznawcę. Dokument zawiera również uzasadnienie wyboru metody zastosowanej do uzyskania wyceny.

Wycen maszyn i urządzeń dokonujemy, wybierając metody, które umożliwiają ustalenie rzeczywistej wartości przedmiotu, biorąc pod uwagę aktualne czynniki rynkowe. Najpopularniejszą jest metoda porównywania parami, lecz jeżeli nie dysponujemy wystarczającą ilością danych, nasz rzeczoznawca przeprowadza indywidualne badania rynku i dobiera inną metodę, która pozwoli uzyskać miarodajny wynik wyceny.

Wycena środków technicznych

W ramach wyceny środków technicznych nasi rzeczoznawcy świadczą usługi takie jak:

 • valuation of large technical systems
 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • valuation of production lines
 • valuation of car fleets
 • wycena wartości samochodów osobowych oraz ciężarowych
 • valuation of semi-trailers, trailers, tanker trailers
 • valuation of railway rolling stock
 • wycena wózków widłowych oraz podnośników
 • wycena samochodów specjalistycznych oraz wycena pojazdów nietypowych
 • valuation of construction machinery
 • valuation of agricultural machinery
 • valuation of fixed assets
 • valuation of machine park equipment
 • valuation of medical equipment
 • valuation of hospital equipment
 • valuation of health clinic equipment

Cele sporządzonych przez rzeczoznawcę wycen maszyn i urządzeń

Przygotowanie wyceny maszyn, urządzeń, pełnych linii produkcyjnych czy też środków technicznych zleca się specjalistom po to, aby oszacować wartość rynkową indywidualnego podmiotu. Znajomość precyzyjnej wartości rynkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę potrzebna jest w wielu różnych przypadkach. Wyceny maszyn i urządzeń są sporządzane np. do celów:

 • collateral for bank loans
 • conclusion of lease agreements
 • valuation of the components of a company
 • valuation for the conditions of forced sale
 • valuation for liquidation sale
 • valuation for tax purposes
 • estimation of the impairment
 • sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie,
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej, w przypadku szkody całkowitej
 • determination of the initial value for the purposes of depreciation write-offs
 • estimation of a fair value in the absence of a market value
 • estimation of value for the purposes of property division
 • oszacowanie wartości za bezumowne korzystanie

Nasi rzeczoznawcy ds. wyceny maszyn i urządzeń świadczą usługi na terenie całego kraju.

Nasi rzeczoznawcy wyceniali maszyny i urządzenia dla:

KGHM Polska Miedź S.A., ORLEN S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Dystrybucja S.A., Instytut Energetyki-Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Poczta Polska S.A., Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), ARiMR, Regis Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

ul. Czyżówka 14 lok. 2.12 - Biurowiec HubPoint, 30-526 Kraków

Sekretariat: 12 21 00 077
Tel. kom. 519 820 850