Wywłaszczenie nieruchomości

Nasz zespół rzeczoznawców majątkowych występuje w roli ekspertów w sprawach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na cele publiczne. Sporządzamy operaty szacunkowe, na podstawie których wyceniane są nieruchomości wywłaszczane np. w celu budowy dróg publicznych. Operaty wykonane przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych mają moc dokumentu urzędowego, ważnego także w sprawach spornych, gdy właściciele nieruchomości nie zgadzają się z zaproponowaną kwotą wywłaszczenia i dochodzą swoich praw przed sądem.

 

Rola rzeczoznawcy majątkowego w sprawach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości

Rolę rzeczoznawcy majątkowego w sprawach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości określa m.in. art. 156 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz artykuł 134 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Ponieważ skutki wywłaszczenia są zwykle dotkliwe dla właścicieli nieruchomości, a sprawy tego typu często są przedmiotem sporów rozstrzyganych przed sądem (przy czym warto podkreślić, że odszkodowanie za działkę należy się wyłącznie za utratę gruntu, nie zaś za skutki wywłaszczenia), rzeczoznawca majątkowy powinien sporządzić operat szacunkowy ze szczególną skrupulatnością, uwzględniając wszystkie czynniki, jakie mogą wpłynąć na wartość mienia. Dlatego w sprawach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości warto zaufać doświadczonym ekspertom, którzy działając zgodnie z literą prawa przygotują wycenę nieruchomości w sposób etyczny, nie działający na szkodę żadnej ze stron sprawy.