Kogo dotyczy renta planistyczna?

Kogo dotyczy renta planistyczna?

Renta planistyczna lub inaczej opłata planistyczna jest jednorazową opłatą wnoszoną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, do którego doszło w skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W artykule...
3 czynniki wpływające na wycenę nieruchomości

3 czynniki wpływające na wycenę nieruchomości

O cenie nieruchomości decyduje wiele czynników, a rolą rzeczoznawcy jest przeprowadzenie analizy rynkowej tak, aby określić optymalną wartość indywidualnego mieszkania lub domu, uwzględniając każdy z nich. Oto najważniejsze czynniki wpływające...